Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

chrzrzrz
1971 99d0 390
Reposted fromdzony dzony viacomatosegirl comatosegirl

August 06 2017

chrzrzrz
3103 4fa8
Reposted fromparkaboy parkaboy viawiksz wiksz
chrzrzrz
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viawiksz wiksz
chrzrzrz
1040 1c02 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawiksz wiksz
chrzrzrz

Nie musisz mówić nic, jesteś chodzącą anegdotą.

— Taco Hemingway "Chodź"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
chrzrzrz
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
chrzrzrz
0307 266d 390
Reposted fromsmit smit viablacktoblack blacktoblack

July 28 2017

chrzrzrz
4614 ab40 390
Reposted fromoutoflove outoflove

July 27 2017

chrzrzrz
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viacherrykiss cherrykiss

July 11 2017

3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viaendlessmemories endlessmemories
chrzrzrz
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
chrzrzrz

July 10 2017

2823 e9fc 390
Reposted fromNanutka Nanutka viafeniculum feniculum
chrzrzrz
3506 8b2c 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaclerii clerii
chrzrzrz
9223 c06e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
chrzrzrz
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viaoutoflove outoflove
chrzrzrz
0232 f714 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
chrzrzrz
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viaoutoflove outoflove
chrzrzrz
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove

July 07 2017

9082 bc0e 390

paris2london:

Dream

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl