Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

chrzrzrz
6705 8e5d 390
Underwater waterfall near Mauritius island.
Reposted fromepi epi viamarcinmarcin marcinmarcin

June 15 2017

chrzrzrz

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
chrzrzrz
4058 9da4 390
chrzrzrz
2666 e29f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viainvincible invincible
chrzrzrz
0487 cfce 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvincible invincible
chrzrzrz
chrzrzrz
6833 0fae 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvincible invincible
chrzrzrz
5592 b087 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainvincible invincible

June 11 2017

chrzrzrz
6038 76b6 390
Reposted fromtutaj tutaj viainvincible invincible
chrzrzrz
5710 50cd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadiedrunk diedrunk

June 10 2017

chrzrzrz
chrzrzrz
1345 46a2 390
Reposted fromparamaribo paramaribo viaoutoflove outoflove
chrzrzrz
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutoflove outoflove

June 09 2017

chrzrzrz
4559 44ac 390
chrzrzrz
chrzrzrz
0364 6865 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIriss Iriss
chrzrzrz
8325 645b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
chrzrzrz
3619 5f88 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapuella13 puella13
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafreska freska

June 08 2017

chrzrzrz
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl