Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

chrzrzrz

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
chrzrzrz
To prosta, męska logika: jeśli kobieta jest wściekła, znaczy, że jej zależy. Jeśli jakiś facet jest w związku, a lasce nie chce się nawet na niego wrzeszczeć, gość ma przerąbane. Obojętność jest kobiecym pocałunkiem śmierci. To odpowiednik męskiego braku zainteresowania seksem. Jeśli tak jest – to koniec. Po związku.
— Emma Chase - "Ułaskawienie"
chrzrzrz
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci prawdziwego szczęścia.
chrzrzrz
chrzrzrz
3400 cba9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
chrzrzrz
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahora ahora
chrzrzrz
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaahora ahora
chrzrzrz
6734 1bda 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaahora ahora
chrzrzrz
2632 4cc2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamops mops
chrzrzrz
1917 2b16 390
Reposted fromthetemple thetemple viamops mops
chrzrzrz
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
chrzrzrz
9281 96a3 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadolinasmokow dolinasmokow
chrzrzrz
4717 9a9d 390
Reposted fromwildatheart wildatheart viadolinasmokow dolinasmokow
chrzrzrz

October 17 2018

chrzrzrz
2588 88cf 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viamadamemonroe madamemonroe
chrzrzrz
Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie.
— J. R. Ward
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
chrzrzrz
0848 401b 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viapoppyseed poppyseed
chrzrzrz
5696 09b7 390
Reposted frommoai moai viawakemeupx wakemeupx

July 27 2018

chrzrzrz
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl