Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

chrzrzrz
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako vianiedonaprawienia niedonaprawienia

April 26 2017

chrzrzrz
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viaxannabelle xannabelle
chrzrzrz
9913 547e 390
Reposted fromyouuung youuung viamslexi mslexi
chrzrzrz
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viamslexi mslexi
chrzrzrz
4510 0e2f 390
chrzrzrz
7045 d44f 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
chrzrzrz
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
5242 8e07 390

did-you-kno:

Source

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

© VALERIO VINCENZO
Website | Facebook | Twitter

chrzrzrz
Reposted fromchra chra viatruskawkowa11 truskawkowa11
chrzrzrz
chrzrzrz

April 25 2017

chrzrzrz
chrzrzrz
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viakillthemwithsmile killthemwithsmile
chrzrzrz
Proszę, możecie mnie wziąć, ja już siebie nie chcę.
Reposted byniedonaprawieniainyouevuszka
chrzrzrz
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viarzzkropka rzzkropka
chrzrzrz
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
chrzrzrz
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition vianirvitii nirvitii
7076 d76f 390
Reposted fromfreakish freakish viarzzkropka rzzkropka
6100 e97e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl