Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

chrzrzrz
2588 88cf 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viamadamemonroe madamemonroe
chrzrzrz
Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie.
— J. R. Ward
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
chrzrzrz
0848 401b 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viapoppyseed poppyseed
chrzrzrz
5696 09b7 390
Reposted frommoai moai viawakemeupx wakemeupx

July 27 2018

chrzrzrz
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
chrzrzrz
Ogarnij dupę, zaciśnij pięści i daj radę. Nie ważne, że nie ma dla kogo- ważne, żeby kopary im opadły.
— (via bezdech-nocny)
Reposted frompengin pengin viawakemeupx wakemeupx
chrzrzrz
5281 b346 390
chrzrzrz
chrzrzrz
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
chrzrzrz

July 11 2018

chrzrzrz
0485 20db 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaahora ahora
chrzrzrz
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viaahora ahora
chrzrzrz
5654 ebbf 390
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viaahora ahora
chrzrzrz
8470 8d54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
chrzrzrz
1459 bd81 390
beksiński.
Reposted fromrol rol viaisnotcominghome isnotcominghome
chrzrzrz
9702 07f9 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx

July 02 2018

chrzrzrz
1536 2ba5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaxmartii xmartii

June 30 2018

chrzrzrz
3392 b9a8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl

June 22 2018

chrzrzrz
0119 033c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl